• تلفن: 66867515-021
  • ایمیل: info@peygoostar.com
  • فکس : 66386185-021

درباره شرکت

شرکت پی گستر عصر سدید


شرکت پی گستر به همت و تلاش یک گروه از مهندسین ساختمان در سال 1381برنامه کاری و اجرایی خود را شروع کرده ودر سال 1398باتوجه به تجربیات کسب شده در پروژه های چون پروژه شرکت درنا ،شرکت شودر ،پروژه گروه صنعتی توسن و استیل آذین ایرانیان ،مبادرت به ثبت شرکت پی گستر عصر سدید نموده تا در عرصه طراحی و ساخت ساختمانهای صنعتی اعم از سالن ها و کارخانه های صنعتی به صورت منسجم تر ازقبل فعالیت نماید،
اعتقاد عمیق به کار مهندسی با رعایت مشخصات فنی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در اجرا و برنامه ریزی ، کنترل عملیات اجرایی و اقدامات کارگاهی سرلوحه کار عوامل این شرکت قرار گرفته و این گروه فنی مهندسی رعایت اصول ذیل را برای خود جزء الزامات اصلی میداند :

متشریان می گویند